Wat is een metselaar?

Metselaars, of steenhouwers, vormen stukken rots en steen en kunstmatige minerale producten in de geometrische vormen die nodig zijn voor de bouw van bruggen, gebouwen, monumenten enz. met behulp van diverse moderne en traditionele gereedschappen en technieken. Bij het interviewen van metselaars geven de ideale kandidaten blijk van een diepe passie en respect voor de tradities van het beroep.

Metselaars, of steenhouwers, vormen stukken rots en steen en kunstmatige minerale producten in de geometrische vormen die nodig zijn voor de bouw van bruggen, gebouwen, monumenten enz. met behulp van diverse moderne en traditionele gereedschappen en technieken.

Bij het interviewen van metselaars geven de ideale kandidaten blijk van een diepe passie en respect voor de tradities van het beroep.