Regels rondom de plaatsing van camerabeveiliging


Wellicht overweeg jij al een langere tijd om een beveiligingscamera aan te schaffen. Ondanks dat het aantal inbraken de afgelopen jaren is afgenomen, lijkt het onveiligheidsgevoel onder de bewoners in Nederland toe te nemen. Het is dan ook niet gek dat steeds meer personen kiezen voor extra maatregelen, waaronder een beveiligingscamera. De plaatsing van zo’n camerainstallatie helpt immers bij het beperken van het onveilige gevoel onder de bewoners en dient bovendien als afschrikmiddel voor inbrekers. 

Toch gelden er in Nederland enkele regels rondom de plaatsing van een camera rondom jouw woning. Als jij buiten een camera plaatst, loop jij immers het risico dat mensen jou aanklagen vanwege privacy schending. Door de camera’s op de juiste plek te plaatsen, kun je deze eventuele problemen voorkomen. Maar wat zijn de regels bij de plaatsing van beveiligingscamera’s? 

Wat mag je filmen?

Zolang enkel jouw persoonlijke terrein om de camerabeelden te zien is, zal dit niet leiden tot problemen. Het wordt echter lastiger als ook het terrein van de buren in beeld wordt gebracht. Dit is wettelijk verboden. Het doel is immers om jouw eigen have en goed te beschermen en de privacy van anderen te respecteren.

Indien jij een openbare weg filmt, zul jij moeten kunnen aantonen dat jij het betreffende terrein enkel filmt ten behoeve van de beveiliging van jouw eigen woning. Een breuk op de privacy van anderen zal hierbij nihil moeten zijn. Dit kun je realiseren door een bordje te plaatsen, waardoor de mensen worden gewaarschuwd dat zij op het betreffende terrein worden gefilmd. In dit geval zullen zij tijdig geïnformeerd zijn.

Wat mag je met de beelden doen?

Indien er een bijzondere situatie heeft plaatsgevonden en jij de beelden bekijkt, zitten er ook enkele eisen verbonden aan het naar buiten brengen van deze beelden. Zodra er een persoon herkenbaar in beeld is gebracht op het fragment, mag het fragment enkel gedeeld worden als diegene daar toestemming voor gegeven heeft. Zonder toestemming zal er sprake zijn van privacy schending. 

Als er sprake is van een criminele activiteit, mogen de beelden echter wel gebruikt worden. Dit mag enkel als er sprake is van eventueel bewijs van een overtreding of misdrijf en mogen enkel gebruikt worden door de politie na aangifte. 

Wat gebeurt er als ik mij niet aan de regels houd?

Als jij toch de openbare weg of het terrein van de buren filmt, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat jij rekening zal moeten houden met de privacywetgeving en jij strafbaar bent als jij een overtreding maakt. De Autoriteit Persoonsgegevens is de enige instantie die het recht heeft om sancties op te leggen of te eisen te stoppen met het cameratoezicht. Dit geldt ook als er sprake is van bedrijfsbeveiliging.